Pravila privatnosti i opće odredbe

Prikupljanje, obrada i sigurnost osobnih podataka ( Zaštita i prikupljanje osobnih informacija)

XYZ entertainment, obrt za usluge, vl. Dino Knežević vodi brigu o zaštiti Vaše privatnosti sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Osobne podatke koje ostavljate kako biste nas kontaktirali ili se raspitali o proizvodu koristimo u najboljoj namjeri i za svrhu za koju ste svoje podatke ostavili. Privatne podatke koje ostavljate kako biste ostvarili kontakt s nama te se raspitali o nama XYZ entertainment, obrt za usluge, vl. Dino Knežević ne dijeli s trećim stranama.

XYZ entertainment, obrt za usluge, vl. Dino Knežević se obvezuje, u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (GDPR), pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su potrebni za ispunjenje ugovora. XYZ entertainment, obrt za usluge, vl. Dino Knežević promotivnu, neželjenu i sl. elektroničku poštu, osim one vezane za narudžbu, niti sakuplja evidenciju adresa za slanje istih. Svi djelatnici obrta XYZ entertainment, obrt za usluge, vl. Dino Knežević i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Na našim stranicama koristimo Googleov alat za analizu prometa i statističku analizu navika posjetitelja kako bismo mogli isporučiti što kvalitetniji sadržaj za naše posjetitelje. Pri tome se mogu prikupljati tehnički podaci poput tipa uređaja koji koristite i operativnog sustava, lokacije IP adrese s koje pristupate stranicama, preglednika i sličnih podataka. Takve podaci prosljeđuju se trećoj strani – Google Inc. te Vas molimo da pogledate njihova pravila privatnosti za više informacija. Pravila privatnosti Google Inc. dostupna su na adresi: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html

1. Voditelj obrade podataka
XYZ entertainment, obrt za usluge, vl. Dino Knežević  je voditelj obrade osobnih podataka web stranice photoboxhr.com. Politika privatnosti primjenjuje se na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

2. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo
Za potrebe poslovanja (ispunjenja ugovora) prikupljamo sljedeće podatke:

  • Ime i prezime primatelja
  • Email adresu primatelja
  • OIB primatelja
  • Adresu isporuke photo bootha primatelja

3. U koju svrhu se koriste podaci
Prikupljeni podaci koriste se za izvršavanje ugovora, izdavanje računa i kontaktiranje primatelja ili naručitelja, a vezano za izvršenje ugovora.
Podatke ne koristimo u druge svrhe tj. ne šaljemo newslettere, ne obrađujemo podatke za neku drugu svrhu, niti ih ustupamo trećoj strani za obradu, osim partnerima za izvršenje ugovora tj. dostavu naručenih proizvoda, te kroz servise (email i hosting servisi) koje koristimo samo u svrhu izvršenja ugovora.

XYZ entertainment, obrt za usluge, vl. Dino Knežević se obavezuje trajno izbrisati poslane fotografije nakon što je pošiljka dostavljena. XYZ entertainment, obrt za usluge, vl. Dino Knežević nema pravo korištenja fotografija osim ako za to nije zatražio kupca odobrenje i kupac mu je pismeno poslao odobrenje.

4. Iznimno otkrivanje osobnih podataka
U slučaju zakonskih odredbi ili kada od nas to zatraži ovlašteno tijelo RH (policija, sud, inspekcija i sl.), podaci će biti ustupljeni zahtjevatelju.

Autorska prava

Strogo je zabranjeno objavljivanje, kopiranje, povezivanje, distribucija, komercijalno
iskorištavanje preuzetog materijala (tekstovi, slike, logo i sl.) ili bilo kakvo drugo mijenjanje ove internetske stranice ili sadržaja sa društvenih mreža bez izričitog pismenog odobrenja XYZ entertainment, obrt za usluge, vl. Dino Knežević. Sve fotografije i videozapisi su u vlasništvu XYZ entertainment, obrt za usluge, vl. Dino Knežević. Sve fotografije i videozapisi uslikani odnosno snimljeni PhotoBox photo boothom odnosno 360° boothom XYZ entertainment, obrt za usluge, vl. Dino Knežević nakon ili tijekom eventa dostavlja klijentu. Klijent ima pravo koristiti materijale, ali ne i dijeliti ih trećim stranama bez odobrenja XYZ entertainment, obrt za usluge, vl. Dino Knežević. Ukoliko treća strana ima želju koristiti materijale, ovisno o dogovoru i odobrenju sa XYZ entertainment, obrt za usluge, vl. Dino Knežević, ima pravo. Ukoliko XYZ entertainment, obrt za usluge, vl. Dino Knežević to ne odobri, imaju pravo tražiti treću stranu novčanu naknadu.

Kršenje ove zabrane rezultira povredom prava intelektualnog vlasništva i može dovesti do pokretanja više vrsta sudskih postupaka.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram